امروز دو تن از مدیران شرکت اشنایدر الکتریک (Hares Habre...Development Director) جهت گسترش فعالیتهای فی مابین ایران،ترکیه و خاورمیانه، مهمان شرکت ایرسانوین بودند.ملاقات بسیار گرم و مفیدی بود که مذاکراتی در مورد مسائل فی مابین از نظر بازرگانی و فنی صورت گرفت و تصمیمات جدی و خوبی گرفته شد که قرار شد در  گسترس زمینه های فیبرنوری، FTTHT و هوشمندسازی گامهای جدیدی برداشته شود.

photo 2018 02 26 15 11 10