قدم اول در ايجاد يك Data Center‌ تعيين دقيق نيازمندي هاي مربوط به زيرساخت ساختماني شامل طرح ريزي بخش هاي اصلي، طرح ريزي فضاي اصلي قرار گيري تجهيزات، سيستم هاي روشنايي، سيستم هاي حفاظت در برابر آتش، شرايط محيطي و غيره مي باشد به طوريكه بتوان با تعيين دقيق نيازمندي هاي هر يك از بخش ها، طراحي و پياده سازي مناسبي را انجام داد.

اصول طراحی دیتاسنتر

Data Centerها  مكان هايي مطمئن براي نگهداري اطلاعات  با قابليت اطمينان  بالا و همچنين قابليت دسترسي   بالا هستند كه استفاده از آنها باعث می گردد که تشكيلات اقتصادي و سازمان هاي مختلف با دارا بودن امكان ارائه سرويس مستمر به مشتريان و همچنين در اختيار داشتن اطلاعات حياتي خود در شرايط مختلف، مطابق نيازهاي تجاري و بر طبق زمان بندي هاي دقيق خود عمل نمايند.

مفهوم دیتاسنتر

اگرچه در کشور ما ارائه خدمات اينترنتی نسبت به کشورهای پيشرفته ديرتر آغاز شده است، ولی با توجه به گسترش دسترسی به اينترنت در کشور و افزايش کاربران آن، شاهد رشد روز افزون و چشمگير ارائه خدمات تحت اينترنت می باشيم.

دیتاسنترهای ملی

اين سری مقالات با عنوان ”بررسي كلي نيازمندي هاي ساختماني ايجاد Data Center‌ در ايران” و در راستاي انجام پروژه “مطالعات تطبيقي و مدل مفهومی اينترنت ملي و تحقيق، بررسی و طراحی الگو برای مراکز داده اينترنتی در کشور در سه تيپ A، B و C ” تهيه و ارائه گشته است.

datacenter001