اگرچه در کشور ما ارائه خدمات اينترنتی نسبت به کشورهای پيشرفته ديرتر آغاز شده است، ولی با توجه به گسترش دسترسی به اينترنت در کشور و افزايش کاربران آن، شاهد رشد روز افزون و چشمگير ارائه خدمات تحت اينترنت می باشيم.

دیتاسنترهای ملی

در طی سال های گذشته درصد کثيری از سايت ها، پورتال ها و کاربردهای اينترنتی کشور در خارج از کشور و عمدتاً در کانادا و آمريکا ميزبانی شده اند. دليل عمده اين مساله عدم وجود پهنای باند مناسب اينترنت داخل کشور و هم چنين عدم وجود Data Center‌هايي که بتوانند خدمات امن و  اتکاپذيری را ارائه نمايند مي باشد. ولی در حال حاضر با توجه با طرح توسعه شبکه IP کشور و ارتباط اين شبکه با Backbone اينترنت و واگذاری خطوط پر سرعت در برنامه چهارم توسعه، و طرح اينترانت ملی، به نظر می رسد که زمينه ايجاد اين مراكز در داخل کشور درحال مهيا شدن می باشد.

همچنين با گسترش روزافزون سرويس هاي تحت شبكه مانند تجارت الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، دولت الكترونيكي و غيره نياز به ارائه سرويس هاي مورد نظر با قابليت دسترسي و اطمينان بالا و همچنين نگهداري اطلاعات مهم در مراكزي امن، زمينه براي ايجاد Data Center‌هاي مجهز،  بيش از پيش فراهم گشته است.

هدف از انجام اين گزارش، مشخص كردن مشخصات ساختماني شامل انتخاب مكان مناسب و همچنين معرفي و تعيين مشخصات هر يك از قسمت هاي اصلي Data Center‌ مطابق با استاندارد TIA-942‌ مي باشد كه در ادامه به معرفي و بررسي آنها پرداخته شده است.