دستگاههای هوشمند همواره از نظر انرژی و منابع دارای محدودیتهایی هستند؛ بنابراین سیستم عامل آنها علاوه بر دارابودن خصوصیاتی مانند کاربرد خوب، ارتباط و امنیت بالا، باید بسیار سبک هم باشد. در حال حاضر تعداد کمی سیستم عامل برای دستگاههای اینترنت اشیاء وجود دارد. در ادامه سیستم عامل های اصلی دستگاههای اینترنت خانگی معرفی میگردند

virtualization Multiple OS support

اینترنت اشیاء IoT یا Internet of Things یکی از فناوریهای نوین در عصر حاضر می باشد که با استفاده از بستر شبکه اینترنت کنونی و تلفیق فن آوری های جدید با آن، تحولی بزرگ در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود خواهد آورد.

IoT 01

 

به نظر می رسد يكی از خصوصيات شهرهای مدرن داشتن اطلاعات به روز و به موقع از همه زمينه ها در شهر و مديريت آنها می باشد و يكی از اين زمينه ها سيستم حمل و نقل است . سيستم حمل و نقل هوشمند از يك سو كارايی منابع در دسترس مثل زيرساختها و كاربران جاده و كاربران ماشين های تجاری را افزايش داده و از جهت ديگر باعث كاهش هزينه ها و حفظ محيط زيست می گردد.

Transportation05

 

در كشور ما ITS در ابتدا با نگرش شهری در ابتدای دهه 70 شمسی در تهران دنبال شد و هم اكنون نيز در سطح وسيعی مورد استقبال دست اندركاران و مسئولان حمل و نقل شهری، جاده ای و ريلی قرارگرفته و هريك از پروژه ها بطور جداگانه در حال طراحی و اجراست.

Transportation04

شهرهای هوشمند بر پايه زيرساخت های هوشمند هستند. راه های بسياری در فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد كه می تواند به دولت در ساختن شهر هوشمند كمك كند. يكی از اين روش ها از طريق خدمات بهينه سازی مربوط به حمل و نقل، از جمله مديريت ترافيك، پاركينگ، و سيستم های حمل و نقل می باشد. در زير نمونه هايی را بررسی می كنيم:

Transportation03

شهر هوشمند همانند یک شهر الكترونيكی قادر به ارائه خدمات بدون وقفه به كاربران و شهروندان است اما بر خلاف شهر الكترونيكی كه شهروند تنها نقش سرويس گيرنده را ايفا می كند در شهر هوشمند كاربران و شهروندان خود به عنوان يك منبع و سرمايه در شهر نقش ايفا می كنند.

multi highway2

خدمات و سيستم هايی كه در باره خودروهای شخصی مورد بررسی قرار گرفت ، برای خودروهای تجاری نيز قابل استفاده می باشند ولی خودروهای تجاری يكسری نيازمنديهای ويژه دارند تا كالاها هر چه امن تر منتقل شوند. عموما وقتی صحبت از سيستم های اطلاعات حمل و نقل می شود، منظور بهبود موارد زير می باشد:

- حركت خالی از بار كمتر خودروهای باری

- حركت بی هدف كمتر توسط خودروها كه خود منجر به كاهش مصرف سوخت نيز می گردد.

- كاهش زمان برنامه زيری

- بهبود مدت زمان پاسخگويی در ارائه خدمات اضطراری

- ارائه بهتر خدمات كه منجر به افزاريش رضايتمندی مشتريان نيز می گردد

حمل و نقل هوشمند در شهر های هوشمند

خدمات مبتنی بر موقعيت مكانی ، اطلاعات صحيح و پويا پيرامون موقعيت مكانی خودرو در حال حركت و شبكه راههايی كه اين خودرو برای رسيدن به مقصد از آنها می بايست عبور كند را نشان می دهد.

ITS یا حمل نقل هوشمند بستری است نوین و از جمله راهکارهایی است که در شهر های هوشمند از تحولات و پيشرفت های شگرف در عرصه مخابرات و تکنولوژی اطلاعات به خصوص در فن آوری ارتباطات بی سيم، برای ارائه تعداد بسيار زيادی از خدمات نوين، كمال بهره برداری را نموده است. قابليت برقراری ارتباطات بی سيم نقش بسيار مهمی در كاربرد چند مدلی در حمل و نقل ايفا می نمايد، زيرا انتخاب صحيح مسير و شيوه مسافرت بر اطلاعات دقيق و صحيح مربوط به مسافر متكی است.

حمل نقل هوشمند در شهر های هوشمند

سيستم های حمل و نقل هوشمند پتانسيل ارائه مزيت های كليدی را به شرح زير دارند:

امنیت : تصادفات جاده ای عامل مرگ و مير بسياری از مردم در جاده ها می باشند و همچنين برای دولت نيز هزينه در بردارد. بسياری از تصادفات در ساعات اوج ترافيك اتفاق می افتد. سيستم های حمل و نقل، در شهر های هوشمند برای روان تر شدن ترافيك و كم كردن آن می تواند استفاده شود و جلوی بسياری از انواع تصادفات را بگيرند.

its benefits smart city

 

طيف وسيعی از برنامه های كاربردی مربوط به سيستم های حمل و نقل هوشمند، که جزء لازم یک شهر هوشمند است اطلاعات زيادی را در اختيار كسانی كه قصد سفر دارند قرار می دهد. اين اطلاعات به مسافران كمك می كند تا تصميم گيری آگاهانه تری در مورد اينكه چگونه، چه وقت وكجا سفر كنند داشته باشند. در اين مورد، استفاده گسترده و همه جانبه از اطلاعات سمعی و بصری و ارائه اطلاعات قابل اعتماد، كليدی برای برآوردن نيازها و انتظارات مسافران است.

city skyline outline clipart best gIoXqV clipart

امروزه مسايل و مشكلات حمل و نقل از قبيل آلودگيهای زيست محيطی ، كاهش منابع انرژی، افزايش خسارت های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، مشكلات نظارت و مديريت در حمل و نقل برونشهری، افزايش زمانهای تلف شده و روند رشد سريع تقاضای حمل و نقل به ويژه در ساعات اوج در كلان شهرهای دنيا به يك مشكل جدی تبديل شده است.

 

chicago 1

 

امکانات ساختمان هوشمند اشنایدر الکتریک

 

bms 1

تعريف سناريو های هوشمند ساختمان

کاربر با تعريف و ضعيت هاي از قبل تعيين شده براي روشنايي ها، پرده ها، سيستم هاي امنيتي، فن ها و يا هر چيز ديگري که با سيستم مديريت هوشمند ساختمان قابل برنامه ريزي است، قادر خواهد بود در مواقع لزوم با فشردن يک دگمه آنها را در وضعيت مورد نظر قرار دهد.

از کاربردها و مزیت های پیشرفت IT و فراگیری آن در تمام سیستم ها ارزیابی تغییرات محیط اطراف است چنانکه عرصه های نوظهور دیگری را در جهات مختلف زندگی ایجاد کرده است. از کارکردهای نوظهور فناوری اطلاعات در عصر حاضر پیشرفت در تکنولوژی های هوشمندسازی ساختمان بوده که با توجه به قابلیتهای آن نیاز روزافزون در استفاده از آن حتی در یک واحد مسکونی ساده نیز دیده می شود. اگرچه در ساختمانهایی که حساسیت های ویژه ای در زمینه امنیت و مدیریت دارند استفاده از این سیستم ها بسیار بیشتر احساس می شود.

سیستم هوشمند سازی ساختمان

عموما استانداردهای شهر هوشمند را می توان به سه سطح استراتژیک یا خطوط راهنما برای رهبران، فرآیندی و فنی تقسیم بندی نمود. PAS8100:2015 در استاندارد های استراتژیک عموما چارچوب ها، و قالب های کلی برای طرح ریزی، مدیریت و توسعه یک شهر هوشمند شامل عناصر و الزامات کلان ارائه می شود.

smart city schneider electric actassi 002

همانطور که بیان شد، "شهر هوشمند" به عنوان یک کلان سیستم در نظر گرفته شده که از اجزا و مولفه هایی به نام زیرسیستمها تشکیل میگردد. زیرمجموعه ها و زیرسیستم های شهری با داشتن اهدافی مستقل و مشخص، به انجام وظایف و کارکردهای تعریف شده در حوزه ی خود اقدام نموده و در راستای رسیدن به هدف نهایی کلان سیستم شهر هوشمند، در ارتباط و تعامل منظم و یکپارچه هستند.

1280 smart city pivot l

علی رغم اینکه اصطلاح "شهر هوشمند" هنوز به طور بسیار گسترده ای در ادبیات مدیریت و برنامه ریزی شهری استفاده نشده ولی از طرف اندیشمندان این حوزه، تعاریفی ازشهر هوشمند بیان شده که در ادامه ارائه می گردد: "شهرهوشمند" مکانی ممتاز برای توسعه پایدار اقتصادی، صنعتی و ... بوده که در آن به مسائلی مانند ترافیک، مصرف انرژی، آلودگی، تخریب سرزمین، بروز رسانی و بهینه سازی زیرساختهای شهری، بهبود کیفیت زندگی و ... از طریق یک رویکرد نوآورانه و سیستماتیک، بر اساس ارتباط و تبادل اطلاعات با هدف بهینه سازی فرآیندهای مدیریت شهری پرداخته می شود.

smart city schneider electric actassi 003

یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم، وجود خدمات شهری مناسب است. در این خصوص سازمانهای تدوین و توسعه استاندارد با انجام مطالعات متعدد و وطولانی مدت سعی در شناسایی و ارائه حوزه های یک شهر هوشمند نموده و تلاش کرده اند تا در قالب یک استاندارد نسبت به معرفی این حوزه ها اقدام نمایند. لیکن دریچه نگاه هر یک از سازمانها با یکدیگر متفاوت بوده و ساختاری که برای تدوین آن استاندارد مد نظر قرار داده اند با هم متمایز است.

smart city schneider electric actassi 004