easy come easy go

| ترجمه : آنچه به سادگی می آید به سادگی می رود

| معادل فارسی: باد آورده را باد می برد

توضیحات :هنگامی که شما پولی را به سرعت به دست میاوردید مثلا آن را در مسابقه ای ببرید به همان سرعتی که آن را به دست آوردید خرج خواهید کرد یا از دست خواهید داد