جناب آقای مهندس علیرضا طهرانی و جناب آقای مهندس امید نیازی مدیران محترم فروشگاه اکتیونت
- باتوجه به اینکه سال گذشته پرفروشترین نماینده ایرسانوین بودید بفرمایید چه سیاستی رودر زمینه معرفی برند اشنایدر الکتریک اکتاسی داشتید؟
یسری نشریات هر ماه در لاله زار پخش میشه که هر ماه تبلیغات داریم. هفته ای 1بار تراکت چاپ می کنیم و در تمام فروشگاه های لاله زار پخش می کنیم و همچنین یسری تراکت های چسبدار هست که به کف و دیوار لاله زار چسباندیم گاهی هم همکارامون میرن فروشگاه هایی که پتانسیل دارن برای معرفی برند و فروش صحبت می کنند و این ادعارو می کنم که اگه کسی وارد لاله زار بشه و از هرکی بپرسه برند اشنایدر یا مستقیماً به خودم معرفی می کنند یا با نمایندگان خودم در لاله زار تماس می گیرن

 

مصاحبه ذیل با جناب آقای سهیل آمایه، متولد 1359 ، کارشناس ارشد معماری کامپیوتر، مدیر محترم شرکت سامانه ارتباط وستا و نماینده رسمی ایرسانوین ارائه دهنده انحصاری محصولات اشنایدر اکتاسی صورت گرفته است.

نظر و دیدگاه خودتون رو نسبت به شرکت ایرسانوین و برند اشنایدر الکتریک-اکتاسی بفرمایید.