چرا از راه حل پیشرفته اشنایدر الکتریک در بیمارستان چشم مورفیلد استفاده شد؟ در این کلیپ می توانید به این موضوع پی ببرید

 جهت استفاده از کلیپ ها و مطالب پسیو شبکه به کانال ایرسانوین مراجعه کنید

http://t.me/SchnedierElectric