کلیپ ویدیو یی معرفی مزایای طراحی و اجرای دیتاسنتر توسط اشنایدر الکتریک فرانسه

 

 جهت استفاده از کلیپ ها و مطالب پسیو شبکه به کانال ایرسانوین مراجعه کنید

http://t.me/SchnedierElectric