کاتالوگ ها

حجم فایل

لینک دانلود

 

تجهیزات شبکه اکتاسی

70 MB

دانلود با کیفیت بالا

 

تجهیزات الکتریکال ویواشه

8 MB

دانلود

 

ترانکینگ شبکه مایتا

3 MB

دانلود

 

معرفی کابل های CL-MX

750 KB

دانلود

 

اکتاسی چیست

1.8 MB

دانلود

 

کابلهای فیبر نوری اکتاسی

2.9 MB

دانلود

 

رشد کابلهای Cat 6a

1.7 MB

دانلود