به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند، از 25 مرداد ماه مکان شرکت ایرسانوین تغییر یافته است. جهت اطلاع بیشتر به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید

شهر هوشمند

دستگاههای هوشمند همواره از نظر انرژی و منابع دارای محدودیتهایی هستند؛ بنابراین سیستم عامل آنها علاوه بر دارابودن خصوصیاتی مانند کاربرد خوب، ارتباط و امنیت بالا، باید بسیار سبک هم...

بیستر بخوانید

خدمات و سيستم هايی كه در باره خودروهای شخصی مورد بررسی قرار گرفت ، برای خودروهای تجاری نيز قابل استفاده می باشند ولی خودروهای تجاری يكسری نيازمنديهای ويژه دارند تا...

بیستر بخوانید