اخبار

‎روز جشن ملی فرانسه با حضور نمایندگان شرکتهای فرانسوي در سفارتخانه آن كشور برگزار شد. شرکت ایرسانوین به عنوان نماینده اشنایدر الكتريك فرانسه در این جشن حضور داشتند. این مراسم...

بیستر بخوانید