نویسنده: 4d3in

باید توجه داشت که فیبرهای نوری از تکنولوژی کاملا متفاوتی نسبت به کابلهای مسی استفاده می کنند، زیرا در کابلهای مسی از سیگنالهای الکترومغناطیسی یا Electromagnetic استفاده می شود در...

بیستر بخوانید