نویسنده: 4d3in

استفاده از تجهیزات اشنایدرالکتریک درشبکه داخلی، اینترنت و دوربین های شبکه دانشگاه امیرکبیر گرمسار به شرح ذیل قابل رویت شما عزیزان می باشد.   در اواخر سال94 کابلهای فیبرنوری از مخابرات گرمسار...

بیستر بخوانید