نویسنده: 4d3in

‎روز جشن ملی فرانسه با حضور نمایندگان شرکتهای فرانسوي در سفارتخانه آن كشور برگزار شد. شرکت ایرسانوین به عنوان نماینده اشنایدر الكتريك فرانسه در این جشن حضور داشتند. این مراسم...

بیستر بخوانید

اجرا و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه اتصال شبکه فیبر نوری زیرساخت مخابرات استان همدان به شهرداری همدان توسط شرکت ایرسانوین با موفقیت انجام شد.  طی این پروژه...

بیستر بخوانید