نویسنده: 4d3in

همان طور که می‌دانید در شبکه اطلاعات به صورت سیگنال ارسال و دریافت می‌شود یک سیگنال می‌تواند دارای ارزش باینری 0 یا 1 باشد و به همین دلیل نمی‌توان انتظار...

بیستر بخوانید