به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند، از 25 مرداد ماه مکان شرکت ایرسانوین تغییر یافته است. جهت اطلاع بیشتر به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید

فلورباکس اشنایدر الکتریک - کف خواب

 

floorbox001

 

 

Mounting plates for 3-compartment floor boxes
87 mm wide mounting plates
Ref Type Color Dimensions BCA (mm) Packed
INS55314 Q314 Plate to accept moulded twin gang accessory Blue 87/173/7 1
INS55321 Q321 Plate to accept two moulded single  gang accessories 86x86mm Blue 87/173/2 1