آنچه باید مجریان درباره فیبر نوری بدانند

آنچه باید مجریان درباره فیبر نوری بدانند

یکی از شعار های معروف اشنایدر ذخیره انرژی میباشد برای تامین این هدف نیاز است تا مجریان عزیز برق شبکه و هوشمند سازی متوجه باشند که تامین اطلاعات و ارسال آن با سرعت بالا در فواصل طولانی فقط با تجهیزات فیبر نوری امکان پذیر خواهد بود.

Capture2

 

فکر میکنید آینده به چه سمتی خواهد رفت و شما مجریان عزیز نیاز به چه اطلاعاتی دارید.

قطعا فیبرنوری نفوذ خود را در شبکه ها پیدا خواهد کرد و در آینده ای نزدیک شما مجریان باید پچ کورد های فیبرنوری را در منازل کاربران نصب کنید

بر همین مبنا شرکت ایرسانوین برای بالا بردن دانش فنی همکاران و کارشناسان محترم در زمینه تجهیزات فیبر نوری دوره های آموشی مختلفی برگزار مینماید.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.