اصطلاحات شبکه های پسیو کامپیوتری: قسمت چهارم

اصطلاحات شبکه های پسیو کامپیوتری: قسمت چهارم

SSID (Service Set Identifier)  : در واقع شناسه و نام Access Point است که وجه اشتراک بین AP و تمام کلاینت هایی است که قصد اتصال به آن را دارند. این نام به صورت پیش فرض اسم شرکت سازنده می باشد که باید آن را تعویض نمود .

Chanel  : معمولا بین یک تا چهارده کانال در هر AP وجود دارد. این چهارده کانال حدفاصل بین بیشتر فرکانس تا کمترین فرکانس است. اگر دو AP در یک کانال فعالیت کنند، افت سرعت در آنها بوجود خواهد آمد. معمولا پیشنهاد می شود برای کارایی بهتر AP خود در کانالی قرار دهید که AP دیگری وجود نداشته باشد. از نرم افزار WiFi Analyzer برای این منظور استفاده می گردد که در تصویر زی نمایی از این نرم افزار که در سیستم عامل اندروید استفاده شده است را مشاهده می نمایید.

wifi blog header1

بازه فرکانسی کانال ها در شبکه های وایرلس

 • USA : use channels 1 to 11
 • Europe : use channels 1 to 11
 • Japan : use channels 1 to 11

BSSID: آدرس فیزیکی Access Point می باشد .

Association : فرآیند اتصال یک دستگاه وایرلس به Access Point را گویند .

 : HotSpotمحل هایی که شبکه های وایرلس در دسترسی عموم قرار دارند .

مدولاسیون: جهت انتقال دیتا به صورت بی سیم، نیاز به تولید یک موج سینوسی می باشد که بیت های دیتا را روی این موج های سینوسی سوار شده و ارسال می گردند. در طرف دیگر این بیت ها از روی موج سینوسی برداشته شده و دوباره سر هم می شوند. به موج سینوسی ، حامل (Carrier ) و به سوار کردن بیت های دیتا بر روی این موج مدولاسیون (Modulation) می گوییم . انواع مدولاسیون ها شامل BPSK ، QPSK ، CCK ، OFDM ، DSSS و FHSS می باشد .

نکته : اطلاعات واقعی در یک سیگنال مدوله شده را sidebands می نامند.

انواع آنتن در شبکه های وایرلس

آنتن های بی سیم را به دو رده کلی درون ساختمانی یا Indoor و بیرون ساختمانی یا Outdoor تقسیم بندی می کنند. آنتن های بیرونی معمولا دارای جنس، پوشش و اتصالاتی می باشند که قادر باشند در وضعیت های دشوار فضای آزاد مثل باد، طوفان، برف، باران و سرما و گرمای شدید دوام آورند. این در حالی است که آنتن های درون ساختمانی با ظاهر و پوشش ظریف و تا حد امکان زیبا ساخته شده تا باعث زشت شدن محیط داخلی ساختمان و دکوراسیون آن نگردند.

از طرفی آنتن های درونی را نمی توان در بیرون از ساختمان نصب نمود مگر آنکه در ویژگی های آن به مشخصه درونی/بیرونی یا indoor/outdoor اشاره کرده باشد . عموما در شبکه های بی سیم سه نوع آنتن وجود دارد که البته هر یک دارای زیر مجموعه هایی نیز هستند .

 • آنتن همه طرفه Omni Directional
 • آنتن نیمه جهت دار Semi Directional
 • کاملا جهت دار Highly Directional

استاندارد های شبکه های وایرلس

 • Type-a 802.11 : سرعت در این نوع 54 مگابیت بر ثانیه ودر بازه فرکانسی 5 گیگا هرتز و با مدولاسیون OFDM کار می کند .
 • Type-b 802.11 : سرعت در این نوع 11 مگابیت بر ثانیه و در بازه فرکانسی 2.4 گیگا هرتز و با مدولاسیون DSSS کار می کند .
 • Type-g 802.11 : سرعت آن هم می تواند 11 و یا 54 مگابیت بر ثانیه بوده و در بازه فرکانس 2.4 گیگا هرتز و با مدولاسیون OFDM و DSSS کار می کند .
 • Type-n 802.11 : سرعت آن 600 مگابیت برثانیه بوده ودر بازه فرکانسی 2.4و 5 گیگا هرتز و با مدولاسیون OFDM کار می کند .
 • 802.16 : این استاندارد در واقع همان وایمکس می باشد.

SSID (Service Set Identifier) : در واقع شناسه و نام Access Point است که وجه اشتراک بین AP و تمام کلاینت هایی است که قصد اتصال به آن را دارند. این نام به صورت پیش فرض اسم شرکت سازنده می باشد که باید آن را تعویض نمود .

Chanel : معمولا بین یک تا چهارده کانال در هر AP وجود دارد. این چهارده کانال حدفاصل بین بیشتر فرکانس تا کمترین فرکانس است. اگر دو AP در یک کانال فعالیت کنند، افت سرعت در آنها بوجود خواهد آمد. معمولا پیشنهاد می شود برای کارایی بهتر AP خود در کانالی قرار دهید که AP دیگری وجود نداشته باشد. از نرم افزار WiFi Analyzer برای این منظور استفاده می گردد که در تصویر زی نمایی از این نرم افزار که در سیستم عامل اندروید استفاده شده است را مشاهده می نمایید.

بازه فرکانسی کانال ها در شبکه های وایرلس

USA : use channels 1 to 11

Europe : use channels 1 to 11

Japan : use channels 1 to 11

BSSID: آدرس فیزیکی Access Point می باشد .

Association : فرآیند اتصال یک دستگاه وایرلس به Access Point را گویند .

: HotSpotمحل هایی که شبکه های وایرلس در دسترسی عموم قرار دارند .

مدولاسیون: جهت انتقال دیتا به صورت بی سیم، نیاز به تولید یک موج سینوسی می باشد که بیت های دیتا را روی این موج های سینوسی سوار شده و ارسال می گردند. در طرف دیگر این بیت ها از روی موج سینوسی برداشته شده و دوباره سر هم می شوند. به موج سینوسی ، حامل (Carrier ) و به سوار کردن بیت های دیتا بر روی این موج مدولاسیون (Modulation) می گوییم . انواع مدولاسیون ها شامل BPSK ، QPSK ، CCK ، OFDM ، DSSS و FHSS می باشد .

نکته : اطلاعات واقعی در یک سیگنال مدوله شده را sidebands می نامند.

انواع آنتن در شبکه های وایرلس

آنتن های بی سیم را به دو رده کلی درون ساختمانی یا Indoor و بیرون ساختمانی یا Outdoor تقسیم بندی می کنند. آنتن های بیرونی معمولا دارای جنس، پوشش و اتصالاتی می باشند که قادر باشند در وضعیت های دشوار فضای آزاد مثل باد، طوفان، برف، باران و سرما و گرمای شدید دوام آورند. این در حالی است که آنتن های درون ساختمانی با ظاهر و پوشش ظریف و تا حد امکان زیبا ساخته شده تا باعث زشت شدن محیط داخلی ساختمان و دکوراسیون آن نگردند.

از طرفی آنتن های درونی را نمی توان در بیرون از ساختمان نصب نمود مگر آنکه در ویژگی های آن به مشخصه درونی/بیرونی یا indoor/outdoor اشاره کرده باشد . عموما در شبکه های بی سیم سه نوع آنتن وجود دارد که البته هر یک دارای زیر مجموعه هایی نیز هستند .

آنتن همه طرفه Omni Directional

آنتن نیمه جهت دار Semi Directional

کاملا جهت دار Highly Directional

استاندارد های شبکه های وایرلس

Type-a 802.11 : سرعت در این نوع 54 مگابیت بر ثانیه ودر بازه فرکانسی 5 گیگا هرتز و با مدولاسیون OFDM کار می کند .

Type-b 802.11 : سرعت در این نوع 11 مگابیت بر ثانیه و در بازه فرکانسی 2.4 گیگا هرتز و با مدولاسیون DSSS کار می کند .

Type-g 802.11 : سرعت آن هم می تواند 11 و یا 54 مگابیت بر ثانیه بوده و در بازه فرکانس 2.4 گیگا هرتز و با مدولاسیون OFDM و DSSS کار می کند .

Type-n 802.11 : سرعت آن 600 مگابیت برثانیه بوده ودر بازه فرکانسی 2.4و 5 گیگا هرتز و با مدولاسیون OFDM کار می کند .

802.16 : این استاندارد در واقع همان وایمکس می باشد.

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.