اصطلاحات شبکه های پسیو کامپیوتری: قسمت دوم

اصطلاحات شبکه های پسیو کامپیوتری: قسمت دوم

اجزای اصلی موجود در شبکه شامل
•    سرویس گیرنده یا Client : کامپیوتر سرویس گیرنده می باشد که نقش دریافت کننده و استفاده کننده سرویس را به عهده دارد و از خدمات سرویس دهنده در شبکه ستفده می نماید.
•    سرویس دهنده یا Server کامپیوتر ارائه دهنده خدمات در شبکه که این نقش را ایفا می کند و خدمات را در اختیار کلاینت ها می گذارد.
•    رسانه انتقال  یا media تمامی اجزاء پسیو شبکه شامل موارد ارتباط دهنده بین کامپیوترهای شبکه مثل کابل کانکتور و تجهیزات ارتباطی
•    داده یا Shared Data : شامل تمامی منابع اشتراک گذاری شده در شبکه که عموما توسط سرویس دهنده ها به اشتراک گذاشته می شوند.
•    منابع فیزیکی Shared hardware : به منابع فیزیکی اشتراک گذاری شده نظیر پرینتر ها و اسکنر ها می گویند.

اصطلاحات پسیو شبکه

 

بررسی صحت دسترسی یا Authentication : پروسه بررسی صحت مجوز دسترسی کاربر به سیستم سرویس دهنده که عموما توسط بررسی نام کاربری username و کلید واژه یا password صورت می گیرد.
ورک گروپ یا Workgroup : محیط شبکه ای نظیر به نظیر جهت ارائه خدمات در سیستم عامل های ویندوز که جهت دسترسی به منابع و Authentication در هر کامپیوتر بصورت مجزا و کاملا غیر متمرکز انجام می شود بنا براین در صورتی که نیاز به مجوز دهی یک کاربر بر روی 10 کامپیوتر باشد باید در هر 10 کامپیوتر کاربر را تعریف و مجوزات لازم برای او تعریف گردد. از ضعف های دیگر این روش عدم امکان کنترل مرکزی دسترسی افراد به اطلاعات و امکانات می باشد و policy یا سیست های امنیتی را نمی توان بصورت متمرکز بر تمامی شبکه اعمال نمود. بنابراین در چنین شبکه هایی امکان گسترش شبکه به تعداد بالای کامپیوتر ها و کاربر ها نمی باشد.
دامنه یا Domain : محیطی متمرکز جهت Authentication و مدیریت منابع و اعمال سیاست های امنیتی بر روی شبکه سازمان های متوسط و بزرگ برای سیستم عامل های مایکروسافت است که توسط یک سرور یا چندین سرور که DC یا Domain Controller نامیده می شود انجام می پذیرد. تمامی کاربران یا user ها و کامپیوتر ها در این سرور حساب امنیتی دارند و توسط آن کنترل می شوند. این نوع شبکه بدیل متمرکز بودن امنیت بیشتری نسبت به Workgroup دارد و امکان گسترش بیشتری نیز دارد.
جهت تصمیم گیری در مورد نوع شبکه باید به موارد زیر توجه نمود:
•    اندازه شرکت یا سازمان مورد نظر
•    میزان امنیت مورد نیاز
•    میزن بودجه
•    سطح مدیریت در دسترسی به اطلاعات و امکانات
انواع سرویس دهنده یا Server در شبکه:
•    Directory Service Server
•    File Server
•    Print Server
•    Fax Server
•    Mail Server
•    Web Server
•    Database Server
•    Cache Server
•    Name Server
•    Remote Access Server
•    Application Server
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.