اصطلاحات شبکه های پسیو کامپیوتری: قسمت اول

اصطلاحات شبکه های پسیو کامپیوتری: قسمت اول

ارتباط یا Link: هنگامیکه دو یا چندین دستگاه بر مبنای قوانی از پیش تعیین شده و استاندارد، دیتا ها و اطلاعات را از طریقی قانونمند نشانه گذاری، سازماندهی و پس از آن بین همدیگر تبادل می نمایند گفته می شود که بین آنان یک Link یا پیوند وجود دارد. لینک در واقع یک کانال ارتباط می باشد که مشخصات تکنیکی آن معین و بصورت فراگیری استانداردسازی شده باشد و هیچ نکته مبهمی در آن وجود نداشته باشد. مثل لینک اترنت، لینک USB، لینک بلوتوث و ….

اصطلاحات شبکه پسیو

شبکه یا Network : به دسته ای از کامپیوتر های کاملا مستقل که با رسانه انتقالی یا media اطلاعات را مبادله می نمایند شبکه می گوییم.

مستقل: یعنی اینکه بدون نیاز به شبکه کار می کنند و فقط از شبکه برای مبادله اطلاعات استفاده می نمایند. این مفهوم بدان معنا ست که هریک از کامپیوتر ها اگر از کار بیوفتند بر کارکرد دیگری تاثیری نمی گذارند و آنها دارای واحد پردازشگر مجزا و کنترل جداگانه ای هستند. این مفهوم کاملا بر خلاف کامپیوتر های بزرگ mainframe می باشد.

رسانه انتقالی یا Transmission Media: به هر گونه محیطی که داده ها در آن بین مبدا و مقصد انتقال یابند. اعم از اینکه محیط مادی یا غیر مادی باشد رسانه انتقال می گوییم.

انواع رسانه انتقال یا media :

•    مادی یا از طریق کابل: این نوع رسانه ها به چندبن دسته تقسیم می شوند که شامل فیبر نوری یا Fiber Optic، کابل هم محور یا Coaxial و زوج سیم های بهم تابیده مسی می باشد که به آن Twisted Pair می گویند.

•    غیر مادی، بی سیم یا Wireless : این نوع رسانه ها شامل امواج مادون قرمز یا infrared ، امواج صوتی یا Ultrasound ، لیزر Laser و امواج رادیویی  یا Radio Waves می باشد.

اترنت Ethernet : به سیستم انتقال داده کامپیوتر ها از طریق شبکه محلی LAN با پروتوکل های مشخص که وظیفه کنترل انتقال و مبادله اطلاعات را داشته و همچنین وظیفه دارد تا از ارسال همزمان و ایجاد تصادم داده ها جلوگیری نماید می گوییم.

مهم ترین کاربرد شبکه های کامپیوتری اشتراک گذاری منابعی Resources از نوع سخت افزاری که شامل؛ فایل و پرینتر و اسکنر و نوع نرم افزاری که شامل بانک های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی می باشد.

ایستگاه کاری یا Workstation : یک دستگاه یا ماشین مثل یک کامپیوتر یا چاپگر Printer که به عنوان یک موجودیت مستقل در شبکه وجود دارند و به آن اتصال دارند و به تبادل دده می پردازند می گوییم. مفهوم workstation یا ایستگاه کاری مترادف با Node یا گره شبکه می باشد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.