انواع و استانداردهای کانکتورهای مسی

انواع و استانداردهای کانکتورهای مسی

قطعه ای که برای اتصال مس استفاده می شود یا بصورت سوکت و دوشاخه مدولار 8پین است، که به Rj-45 معروف است (هرچند در استاندارد با این عنوان بکار نمیرود) یا بصورت رشته ای از نوعی کانکتور به نام insulation displacement connectors(IDC) . TO و MUTO همیشه از نوع سوکت و دوشاخه هستند اما CP و distributorها هم میتوانند از نوع سوکتی باشند هم رشته های IDC.

copper connector standards

کانکتور8 پین RJ-45 بیشترین انعطاف پذیری را از نظر ایجاد اتصال دارد. رشته های IDC ارزان تر هستند و تراکم بسته بندی بیشتری دارند اما ایجاد تغییرات اساسی در آنها نیاز به تکنیکهای خاصی دارد.

کانکتور  8پین مدولار RJ-45

در حال حاضر طبق استانداردها، در سیستمهای کابل کشی ساخت یافته از کانکتور 8پین مدولار یا RJ-45 استفاده میشود. RJ-45 یک طراحی USOC (universal service order code) برای کاربردهای خاص است و عنوان صحیح آن IEC 60603-7 است هرچند اصطلاح RJ-45 نیز پذیرفته شده است. هرسه استاندارد طراحی سیستم، برای جزئیات کانکتورها از IEC 60603 استفاده میکنند ولی با این وجود اصطلاح RJ-45 نیز بین سازندگان، نصاب ها و مصرف کنندگان پذیرفته شده است. شکل 4.18 یک سوکت RJ-45 معمول را نشان می دهد.

نسخه های قدیمی استاندارد ISO 11801 ، کانکتورهای 150 اهم سیستم کابل کشی IBM را به رسمیت می شناختند اما این موضوع در نسخه دوم این استاندارد نیامده است.

RJ-45، 8پین دارد و بنابراین میتوان یک کابل 4جفت را به آن متصل کرد. انواع دیگری از ‘RJ’ نیز وجود دارد مثل RJ 11، که 6پین دارد و معمولا برای تلفن از آن استفاده می شود و RJ-21x که یک کانکتور 25 جفت، 50 پین است.

پین های RJ-45 هنوز باید به کابل چهارجفت متصل شوند. این کار میتواند با یک IDC انجام شود. IDC از طریق سیم یا یک PCB کوچک، به پینهای RJ-45 متصل می شود. استفاده از PCB به لغو برخی از تداخلات ذاتی در طراحی کانکتورها کمک میکند. RJ-45 میتواند از انواع کانکتورهای insulation displacement استفاده کنند و در دو شکل پوشش دار و بدون پوشش ساخته می شوند.

انواع و استانداردهای کانکتورهای مسی

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.