انواع کابل CAT6 اشنایدر
Cat6 SF/UTP Class E

کابل اشنایدر اکتاسی سری Cat6 SF/UTP

جهت مشاهده مشخصات فنی کابل Cat6 SF/UTP رو دکمه زیر کلیک نمایید

Cat6 F/UTP Class E

کابل اشنایدر اکتاسی سری Cat6 F/UTP

جهت مشاهده مشخصات فنی کابل Cat6 F/UTP رو دکمه زیر کلیک نمایید

Cat6 U/UTP F2 Class E

کابل اشنایدر اکتاسی سری Cat6 U/UTP F2

جهت مشاهده مشخصات فنی کابل Cat6 U/UTP F2 رو دکمه زیر کلیک نمایید

Cat6 U/UTP Class E

کابل اشنایدر اکتاسی سریCat6 U/UTP

جهت مشاهده مشخصات فنی کابل Cat6 U/UTP رو دکمه زیر کلیک نمایید