برگزاری دوره های جدید آموزشی ایرسانوین

برگزاری دوره های جدید آموزشی ایرسانوین

کلاس آموزشی کابل کشی مس 13بهمن

کلاس آموزشی دیتاسنتر 14 و 15بهمن

training course

15 تا 17 دی ماه 95
جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.