تجهیزات و اجرای شبکه فیبر نوری

FTTH. /Fiber to the Home/فیبر منازل

 

تکنولوژی نوین و پیشرفته FTTX فیبرهای نوری را به سمت مشترکین سوق داده و از این رهگذر سرعت بسیار زیاد انتقال انواع اطلاعات را ممکن می سازد. FTTX تکنولوژی فردا است که هم اکنون در اختیار ماست و امکان جایگزینی آن در آینده تقریبا ناممکن است.

در ساختار فیبر منازل از مرکز تلفن محلی (OLT) تا تجهیزات مشترک (ONT) فیبر نوری کشیده می شود و به این وسیله خدمات مورد نظر ارائه می شود. به عبارت دیگر در این تکنولوژی پیشروی فیبرهای نوری به سمت منازل مشترکین در شبکه دسترسی شکل میگیرد.

پهنای باند اینگونه شبکه ها با توجه به استفاده از فیبر نوری بسیار زیاد است و در نتیجه، عمر استفاده این سیستم ها طولانی است و نیازی به ارتقاء آنها در آینده بنظر نمی رسد. علاوه بر این با توجه به استفاده از فیبر نوری و المان های پسیو در شبکه مصرف انرژی به حداقل رسیده است و شبکه اصطلاحا شبکه سبز است.