ترانکینگ شبکه

Trunking/ترانکینگ

به کانال های عبور کابل های شبکه، تلفن و برق ( عموما جریان ضعیف ) ترانکینگ میگویند. تجهیزات ترانکینگ جهت نصب پریز و قرار گرفتن کابل شبکه و برق داخل ترانکینگ بکار می رود. ترانکینگ در انواع و اقسام گوناگون دیواری، دفنی و ستونی تولید می شوند. ترانکینگ یکی از بهترین گزینه ها جهت پیاده سازی شبکه های ساخت یافته می باشد. آنچه در بازار کار به داکت اطلاق می شود کانالهای پلاستیکی معمولی است که غالبا فقط برای قرار دادن کابل و سیم استفاده می گردد. اما ترانکها علاوه بر فضا جهت عبور کابل معمولا مکانیزمی دارند که می توان بر روی آنها پریزهای برق و شبکه و کلیدهای خاص را به صورت مستقیم جا سازی نمود. در صورت استفاده از تراکینگ میتوان مطمئن شد که کابلها در مسیر خود به سمت کاربر به صورت صحیح کابل گذاری شده و خمش های نرم و استاندارد دارد و لذا افت سرعت در کابلهای نصب شده در ترانک به حداقل میرسد. از مزایای این محصول نصب سریع و آسان، زیبایی ، هزینه پایین ، جابجایی و اضافه نمودن راحت کاربر می باشد و همچنین سهولت تغییر یا افزایش سیستم های کابل گذاری با توجه به حجم قابل ملاحظه محفظه های ترانکینگ در مقایسه با سیستم لوله کشی و امکان کاهش یا افزایش تعداد پریز ها و اینکه  دارای قابلیت تغییر مکان کلید ها و پریز ها و دارای عایق مناسب در داخل محفظه جهت جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی و دوام بیشتر کابل ها و دارای رنگ آمیزی در انواع رنگ های مختلف میباشد.