راهکارهای متفاوت محافظ دار کردن کابل شبکه مسی

راهکارهای متفاوت محافظ دار کردن کابل شبکه مسی

راه های مختلفی برای screen کردن یا محافظ دار نمودن کابل وجود دارد که در ادامه مقاله انواع آن و نام گذاری های آن ها را خواهید دید:

ethernet structure sample

 

 

 

الف) پیچیدن یک فویل دور چهار جفت سیم، در زیر غلاف، به همراه یک سیم مسی که سیم drain نامیده می شود و برای ساده کردن اتصال به زمین است. این ساختار معمولا با عنوان FTP(foil screened twisted pairs) شناخته می شود. شکل زیر را ببینید

net cable struc alef

 

ب) پیچیدن یک فویل آلومینیومی و یک پوشش مسی قلع اندود دور جفت سیمها. این کابل تحت عنوان S-FTP شناخته می شود.شکل زیر را ببینید

net cable struc be

ج) پیچیدن یک فویل آلومینیومی به دور هر کدام از جفت ها. در این کابل معمولا یک فویل آلومینیومی یا مسی نیز به دور کل جفت ها پیچیده می شود. این مدل STP یا PIMF(Pairs in metal foil) نامیده می شود. شکل زیر را ببینید.

net cable struc jim

بنابراین باید توجه کرد که معنای لفظ “کابل screened “، ممکن است در میان سازندگان مختلف متفاوت باشد و بنابراین برای جلوگیری از اشتباه، باید بطور دقیق مشخص شود که چه کابلی مد نظر است.

 

 

در نسخه دوم ISO 11801 سعی شده است که الفاظی که در موارد مختلف بکار می رود طبق لیست زیر استاندارد شود اما باید دید که آیا این لیست بصورت جهانی پذیرفته می شود یا نه:

U/UTP: کاملا بدون محافظ (unscreened)

F/UTP: یک فویل محافظ به دور کل کابل

U/FTP: یک فویل محافظ به دور هر یک از جفت های تابیده

SF/UTP: یک فویل و یک پوشش مسی به دور کل کابل

S/FTP: یک فویل به دور هر جفت تابیده و یک پوشش مسی دور کل کابل

حروف F و S که سمت چپ علامت / قراردارند نشان دهنده وجود فویل یا نوار (braid) دور کل کابل است و علائمی که سمت راست / قرار می گیرند نشان دهنده پوشش هرکدام از جفت سیمها هستند (F برای فویل و U زمانیکه سیمها بدون پوشش هستند استفاده می شود.)

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.