رنگ بندی های استاندارد کابل کشی شبکه

رنگ بندی های استاندارد کابل کشی شبکه

این مساله که هر زوج سیم کابل باید به کدام پین از RJ-45 متصل شود در TIA/EIA 568B آمده است و بر اساس طراحی آمریکایی آن، 568A و 568B نامیده میشود. این موضوع هیچ ربطی به استاندارد کلی کابل کشی ندارد. قبلا به نام 568A شناخته میشده و اکنون به نام 568B. استاندارد ISO 11801 این مساله را تعیین نکرده که هر جفت از سیمها باید به کدام پین های RJ-45 متصل شوند.

 

color coding net

این دو روش، روش سیم کشی A و B نامیده می شود. همانطور که در شکل 4.19 نشان داده شده، تفاوت این دو مدل در جابجایی جفت های 1 و 3 است. از نظر فنی تفاوت اندکی بین این دو نوع استاندارد سیم کشی است اما ضروری است که در موقع نصب به آن توجه شود.

RJ-45 نیز مثل کابلها دسته بندیهایی دارد. نسخه دوم ISO 11801، گروه های 6 ،5 و 7 را به رسمیت می شناسد.

باید دقت شود که تمام اجزایی که در یک سیستم کابل کشی بکار می روند از یک گروه باشند. عملکرد کلی سیستم کابل کشی بستگی به عملکرد ضعیف ترین عضو مجموعه دارد. مثلا یک سیستم کابل کشی ممکن است از کابلها و کانکتورهای Cat5 تشکیل شده باشد اما اگر این سیستم از طریق Patch leadهای Cat3 به تجهیزات LAN متصل شده باشد عملکرد کلی کانال در حد CAT3/class C خواهد بود.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.