روش ارسال و دریافت اطلاعات در شبکه

روش ارسال و دریافت اطلاعات در شبکه

همان‌طورکه قبلاً نیز بیان شد اطلاعات در مدیا به صورت سیگنال و بیت به بیت ارسال می‌شوند با توجه به اینکه یک بیت به تنهایی ارزش اطلاعاتی نخواهد داشت و مبدأ و مقصد نیز در آن معلوم نمی‌گردد ساختاری به عنوان packet تعریف شده است که ترکیبی از بیت های ارسالی به صورت پشت سر هم می‌باشد. در این ساختار طبق توضیحاتی که در قسمت‌های قبل نیز ارائه شد آدرس مبدأ و مقصد و اطلاعات و … موجود می‌باشد که با توجه به مبتنی بودن این ساختار به استانداردهای جهانی تمام کامپیوترهای عضو شبکه اطلاعات اینترنتی طبق این متد رفتار می‌کنند و نتیجتاً می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به ارسال و دریافت اطلاعات بپردازند.

Osi model jb.svg 57f7b9af3df78c690f6305e8

 

با توجه به اینکه اطلاعات در قالب‌های متفاوتی مثل فایل و غیره وجود دارد و فایل‌ها نیز معمولاً دارای حجم بالایی هستند نمی‌توان انتظار داشت که یک فایل در شبکه به صورت یکپارچه ارسال شود همان‌گونه که می‌دانید شبکه محیط دسترسی تعدادی کامپیوتر را برای ارسال و دریافت اطلاعات ایجاد می‌کند در نتیجه اگر قرار باشد یک فایل پرحجم در شبکه از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر ارسال شود به دلیل مشترک بودن مدیای ارتباطی تا لحظه‌ای که ارسال آن فایل به اتمام نرسد کامپیوترهای دیگر امکان استفاده از مدیای شبکه را نخواهند داشت که این موضوع صحیح نیست و نباید اتفاق بیفتد.

ضمناً اگر حتی قسمت کوچکی از این اطلاعات مثلاً به دلیل تأثیر نویز آسیب ببیند و مورد تأیید دریافت‌کننده واقع نشود کامپیوتر مبدأ باید دوباره کل آن اطلاعات را ارسال نمایند به همین دلیل روش ارسال اطلاعات در شبکه بدین گونه است که هر قالب اطلاعاتی ابتدا باید برروی کامپیوتر مکتب قطعات کوچک تبدیل شده و هر قطعه به صورت جدا آدرس دهی شده و ارسال گردد.

در نتیجه در فواصل ارسال هر قطعه از ابتلا توسط یک کامپیوتر به دیگری نودهای دیگر شبکه نیز این فرصت را پیدا می‌کنند که به ارسال یک قطعه از اطلاعات مورد نظر خود بپردازند در حقیقت با تقسیم حداکثر توانایی ارسال اطلاعات در واحد زمان بین نودهای شبکه که همگی به صورت مشترک از آن استفاده می‌نمایند. البته این حداکثر توانایی ارسال اطلاعات در مدیا ها با یکدیگر تفاوت دارد و به آن پهنای باند می‌گویند واحد آن bps یعنی بیت بر ثانیه می‌باشد.

تعریف CRC :

با توجه به اینکه برای اطمینان از سالم دریافت شدن اطلاعات در کامپیوتر مقصد نیاز به یک راهکار مناسب بوده است، در ساختار Packet قسمتی تحت عنوان Cycle Redundancy Check یا CRC وجود دارد که به وسیله آن کامپیوتر مقصد درمی‌یابد که آیا اطلاعات دریافتی را صحیح و سالم دریافت کرده یا خیر؟

کامپیوتر مبدأ در لایه DataLink (در مورد لایه‌ها در قسمت‌های بعدی بحث خواهد شد) با انجام یک محاسبه منطقی و ریاضی برای داده‌ها حاصل به‌دست‌آمده را به انتهای Packet اضافه می‌کند. این Packet در کامپیوتر دریافت‌کننده مجدداً مورد محاسبه واقع می‌شود و در صورت برابر بودن حاصل محاسبه مجدد به حاصل دریافتی مذکور سالم فرض می‌شود خاصیت تعریف این است که در صورت تغییر حتی یک بیت اطلاعات در طول مسیر انتقال در مقصد حاصل متفاوتی ایجاد شده و تغییر مذکور معین می‌گردد.
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.