ضرورت استفاده از فن آوریهای نوین حمل ونقل در شهر هوشمند

ضرورت استفاده از فن آوریهای نوین حمل ونقل در شهر هوشمند

طیف وسیعی از برنامه های کاربردی مربوط به سیستم های حمل و نقل هوشمند، که جزء لازم یک شهر هوشمند است اطلاعات زیادی را در اختیار کسانی که قصد سفر دارند قرار می دهد. این اطلاعات به مسافران کمک می کند تا تصمیم گیری آگاهانه تری در مورد اینکه چگونه، چه وقت وکجا سفر کنند داشته باشند. در این مورد، استفاده گسترده و همه جانبه از اطلاعات سمعی و بصری و ارائه اطلاعات قابل اعتماد، کلیدی برای برآوردن نیازها و انتظارات مسافران است.

city skyline outline clipart best gIoXqV clipart

 

از سوی دیگر، تراکم ترافیک جاده ای و مرگ و میر به عنوان چالش های عمده ای سیستم های فعلی حمل و نقل شناخته می شود. روشهای مرسوم مانند توسعه زیرساخت های جدید نتایج لازم را برای حل این چالش ها نداشته بنابراین نیاز به راه حل های جدید به وضوح دیده می شود.

اجرای راه حل های مبتنی بر سیستم های حمل و نقل هوشمند، برای شهرهای هوشمند طیف وسیعی از خدمات جدید را به شهروندان ارائه می دهد و نیز اجازه بهبود مدیریت زمان را بر پایه ترافیک جاده ای می دهد .علاوه بر این فناوری های جدید خدمات جدید و راحت تر به مسافران ارائه می دهند و باعث افزایش ایمنی و امنیت می شوند.

فناوری اطلاعات یا به اختصار  ITدر حال حاضر انقلابی در بسیاری از صنایع بوجود آورده است و سیستم حمل و نقل کشورها نیز از این قاده مستثنی نیستند. در واقع به احتمال زیاد فناوری اطلاعات به عنوان ابزار اصلی برای حل چالش های حمل و نقل کشور از طریقیاده سازی طرح های شهر هوشمند در طول چند دهه آینده خواهد بود. سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS به بهبود عملکرد بزرگراه ها، حمل و نقل زمینی (راه آهن و اتوبوس)، و حتی حمل و نقل هوایی و سیستم های حمل و نقل دریایی کمک می کنند.

سیستم های حمل و نقل هوشمند شامل مجموعه گسترده و رو به رشد فن آوری ها و برنامه های کاربردی مانند سیستم اطلاعات ترافیکی به روز، اندازه گیری سطح شیب دار، پرداخت الکترونیکی عوارض، هزینه مسافت پیموده شده مبتنی بر استفاده از وسیله نقلیه می باشند.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.