مزایای حمل نقل هوشمند در شهرهای هوشمند برای خودروهای تجاری (حمل و نقل بار)

مزایای حمل نقل هوشمند در شهرهای هوشمند برای خودروهای تجاری (حمل و نقل بار)

خدمات و سیستم هایی که در باره خودروهای شخصی مورد بررسی قرار گرفت ، برای خودروهای تجاری نیز قابل استفاده می باشند ولی خودروهای تجاری یکسری نیازمندیهای ویژه دارند تا کالاها هر چه امن تر منتقل شوند. عموما وقتی صحبت از سیستم های اطلاعات حمل و نقل می شود، منظور بهبود موارد زیر می باشد:

– حرکت خالی از بار کمتر خودروهای باری

– حرکت بی هدف کمتر توسط خودروها که خود منجر به کاهش مصرف سوخت نیز می گردد.

– کاهش زمان برنامه زیری

– بهبود مدت زمان پاسخگویی در ارائه خدمات اضطراری

– ارائه بهتر خدمات که منجر به افزاریش رضایتمندی مشتریان نیز می گردد

حمل و نقل هوشمند در شهر های هوشمند

پیشرفت در این زمینه ها به علاوه می تواند به گردانندگان امور حمل و نقل نیز کمک کند تا اثربخشی خود را در پاسخگویی مناسب به رقابت فزاینده در عرصه بازار بهبود بخشند. که البته تمامی خدمات بالا بر بستر شبکه های کامپیوتری می باشد که ارتباطات مخابراتی با مراکز آن با استفاده از مدیای فیبر نوری و با رعایت استاندارد های FTTX می باشد

مدیریت ناوگان حمل و نقل

با توجه به تعداد زیاد خودروی باری سنگین در کشور ، پر واضح است که  ITSمی بایست در زمینه تسهیل تحرک روان و پایای خودروهای تجاری نقشی اساسی ایفا نماید . سیستم های مدیریت ناوگان ، از طریق ارائه ابزار مورد نیاز به مدیران برای رعایت تمام ضرب الاجلهای زمانی، بهینه سازی تحویل و تخلیه بار و ردیابی تمام ناوگان حمل و نقل در هر لحظه، کمک شایانی در این زمینه نموده است. این سیستم ها قادرند که کارایی مصرف سوخت را افزایش داده و از مصرف سوخت بکاهند.

مدیریت محموله

علاوه بر مدیریت ناوگان خودروهایی که کالاها را حمل می کنند، اغلب تحت نظر قرار دادن موقعیت مکانی و وضعیت محموله از مبدا تا مقصد هم می تواند مطلوب باشد. حمل و نقل کالاهای قابل اشتعال و یا مواد شیمیایی خطرناک به خصوص در مناطق پرجمعیت و یا مناطقی که از لحاظ زیست محیطی حساسیت زیادی دارند، همواره کاری توام با خطر و ریسک فراروان است. یک تصادف کوچک در صورتی که گروه های امداد رسان نتوانند در حد وافی و کافی و به سرعت عمل نمایند، می تواند به یک فاجعه بزرگ تبدیل شود.

سیستم های مدیریت محموله و مدیریت ناوگان می توانند به منظور اعمال نظارت تنگاتنگ بر این محموله و ارائه اطلاعات لازم پیرامون ماهیت، موقعیت مکانی دقیق و  رابط محموله های پرخطر به مقامات مسئول، به کار برده شوند. این مسئله باعث خواهد شد که در صورت وقوع سوانح امکان عکس العمل سریعتر و مناسب تر فراهم گردد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.