معرفی انواع کانکتورها و آداپتورهای فیبر نوری

معرفی انواع کانکتورها و آداپتورهای فیبر نوری

کانکتور فیبر نوری سر اتصال یک فیبر نوری و تهیه پچ کورد و پیگ تیل pig tail نوری می باشد. پچ کورد یک اتصال نوری است که دو سر آن دارای کانکتور است اما یک پیگ تیل یک اتصال کوتاه است که فقط یک سر آن دارای کانکتور می باشد. در شکل زیر انواع کانکتورهای فیبر نوری را می بینید:

Fiber Optic Connector 0

 

آداپتور فیبر نوری به قطعه ای می گویند که یک نوع کانکتور را به نوع دیگری از کانکتور متصل می کند. در واقع تبدیل کردن نوعی کانکتور به نوعی دیگر بر عهده این قطعه می باشد. در شکل زیر انواع آداپتور های فیبر نوری را می بینید:

fiber optic adapters

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.