معرفی مفهوم دیتاسنتر

معرفی مفهوم دیتاسنتر

Data Centerها  مکان هایی مطمئن برای نگهداری اطلاعات  با قابلیت اطمینان  بالا و همچنین قابلیت دسترسی   بالا هستند که استفاده از آنها باعث می گردد که تشکیلات اقتصادی و سازمان های مختلف با دارا بودن امکان ارائه سرویس مستمر به مشتریان و همچنین در اختیار داشتن اطلاعات حیاتی خود در شرایط مختلف، مطابق نیازهای تجاری و بر طبق زمان بندی های دقیق خود عمل نمایند.

مفهوم دیتاسنتر

 

در واقع Data Centerها مراکز زیر ساختی بسیار مهمی هستند که وظیفه پشتیبانی ازسرویس های تحت  اینترنت، تجارت الکترونیکی و بخش های ارتباطات الکترونیکی را دارا می باشند، لذا تمامی سرویس های ارایه شده در آنها می-بایست دقیق، مطابق برنامه و بدون کوچکترین وقفه ای عمل نمایند.

به طور کلی Data Centerها به منظور فراهم ساختن موارد زیر ساخته می شوند:

•    ذخیره سازی، مدیریت، پردازش و تبادل اطلاعات دیجیتالی.
•    فراهم آوردن سرویس های کاربردی یا مدیریت جهت پردازش های اطلاعاتی مختلف مانند Internet Web Hosting ،Intranet ، مخابرات و فن آوری اطلاعات.

ایجاد Data Center به برنامه ریزی بسیار دقیق، گسترده و مرحله به مرحله نیاز دارد و می بایست ابتدا اهداف مورد نظر از طراحی و ایجاد یک Data Center‌ مشخص گردد تا با تعیین دقیق نیازمندی ها، رسیدن به اهداف تعیین شده برای آن میسر گردد. مهمترین معیارهای لازم در طراحی یک Data Center عبارتند از:

•    قابلیت دسترسی بالا: به منظور ارائه سرویس با قابلیت دسترسی بالا و جلوگیری از ایجاد خطا و بروز وقفه در سرویس های ارائه شده، در نظر گرفتن افزونگی  در تجهیزات و نیازمندی های اصلی Data Center، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که می بایست در طراحی Data Center‌ در نظر گرفته شود.
•    توسعه پذیری : تمامی بخش های یک Data Center علاوه بر اینکه باید جوابگوی نیازهای فعلی سیستم باشند، باید قابلیت افزایش ظرفیت و توسعه برای پیشرفت های آتی سیستم را نیز داشته باشد.
•    امنیت : با توجه به اهمیت و ارزش اطلاعات نگهداری شده در Data Center, حفاظت از اطلاعات و رعایت مسایل امنیت فیزیکی و شبکه ای یکی از مسائلی است که می بایست در طراحی یک Data Center‌ در نظر گرفته شود.
•    قابلیت مدیریت : سهولت پیکربندی ، نظارت و تشخیص بروز خطا و همچنین مدیریت یکپارچه تجهیزات و سرویس های قابل ارائه، به منظور فراهم آوردن قابلیت دسترسی بالا، مقیاس پذیری و امنیت در Data Center بسیار حیاتی می باشند.

Data Centerها  مکان­هایی مطمئن برای نگهداری اطلاعات  با قابلیت اطمینان[1] بالا و همچنین قابلیت دسترسی[2]  بالا هستند که استفاده از آنها باعث می­گردد که تشکیلات اقتصادی و سازمان­های مختلف با دارا بودن امکان ارائه سرویس مستمر به مشتریان و همچنین در اختیار داشتن اطلاعات حیاتی خود در شرایط مختلف، مطابق نیازهای تجاری و بر طبق زمان­بندی­های دقیق خود عمل نمایند.

در واقع Data Centerها مراکز زیر ساختی بسیار مهمی هستند که وظیفه پشتیبانی ازسرویس­های تحت  اینترنت، تجارت الکترونیکی و بخش­های ارتباطات الکترونیکی را دارا می­باشند، لذا تمامی سرویس­های ارایه شده در آنها می­بایست دقیق، مطابق برنامه و بدون کوچکترین وقفه­ای عمل نمایند.

به طور کلی Data Centerها به منظور فراهم ساختن موارد زیر ساخته می­شوند:

·        ذخیره سازی، مدیریت، پردازش و تبادل اطلاعات دیجیتالی.

·        فراهم آوردن سرویس­های کاربردی یا مدیریت جهت پردازش­های اطلاعاتی مختلف مانند Internet Web Hosting ،Intranet ، مخابرات و فن­آوری اطلاعات.

ایجاد Data Center به برنامه ریزی بسیار دقیق، گسترده و مرحله به مرحله نیاز دارد و می­بایست ابتدا اهداف مورد نظر از طراحی و ایجاد یک Data Center‌ مشخص گردد تا با تعیین دقیق نیازمندی­ها، رسیدن به اهداف تعیین شده برای آن میسر گردد. مهمترین معیارهای لازم در طراحی یک Data Center عبارتند از:

·         قابلیت دسترسی بالا: به منظور ارائه سرویس با قابلیت دسترسی بالا و جلوگیری از ایجاد خطا و بروز وقفه در سرویس­های ارائه شده، در نظر گرفتن افزونگی[3] در تجهیزات و نیازمندی­های اصلی Data Center، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که می­بایست در طراحی Data Center‌ در نظر گرفته شود.

·         توسعه پذیری[4]: تمامی بخش­های یک Data Center علاوه بر اینکه باید جوابگوی نیازهای فعلی سیستم باشند، باید قابلیت افزایش ظرفیت و توسعه برای پیشرفت­های آتی سیستم را نیز داشته باشد.

·         امنیت[5]: با توجه به اهمیت و ارزش اطلاعات نگهداری شده در Data Center, حفاظت از اطلاعات و رعایت مسایل امنیت فیزیکی و شبکه­ای یکی از مسائلی است که می­بایست در طراحی یک Data Center‌ در نظر گرفته شود.

·        قابلیت مدیریت[6]: سهولت پیکربندی ، نظارت و تشخیص بروز خطا و همچنین مدیریت یکپارچه تجهیزات و سرویس­های قابل ارائه، به منظور فراهم آوردن قابلیت دسترسی بالا، مقیاس پذیری و امنیت در Data Center بسیار حیاتی می­باشند.[1] Reliability

[2] Availability

[3] Redundancy

[4] Scalability

[5] Security

[6] Manageability 

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.