معرفی ویرایش های فیبر نوری و پهنای باند آنها

معرفی ویرایش های فیبر نوری و پهنای باند آنها

در مقاله پیش رو درباره ویرایش های مختلف فیبر نوری که در طول سال های پیشرفت تکنولوژی بهینه شده است و خصوصیات هر یک بحث می کنیم. هر یک از این استاندارد ها دارای مزایای خود می باشد البته پارامتر قیمت را نیز در هنگام خرید باید مد نظر قرار داد تا انتخاب مناسب را بتوان برای پروژه انجام داد.

om versions 1

جدول بالا خصوصیات فیبر نوری تعریف شده در نسخه دوم ISO 11801 را به طور خلاصه نشان می دهد

بطور خلاصه، OM1 میتواند 50/125 یا 62.5/125 باشد اما در حقیقت OM1، فیبر استاندارد 62.5/125 است که در سالهای 1990 استفاده می شده است. OM2 نیز میتواند 50/125 یا 62.5/125 باشد اما به احتمال زیاد منظور استاندارد 50/125 است که ان هم در سالهای 1990 استفاده می شده است. OM3 نیز 50/125 جدید با پهنای باند بیشتراست و OS1، single mode است.

در جدول زیر می توانید می توانید نرخ انتقال داده یا به عبارت دیگر سرعت را در هر یک از ویرایش های فیبر نوری با توجه به طول لینک نوری ببینید: 

om versions

فیبر single mode گروهی از محصولات مثل فیبر dispersion shifted و فیبر non-zero dispersion shifted را نیز پوشش می دهد. در حال حاضر اینها محصولاتی مخصوص به ارتباطات راه دور هستند و به ندرت در کابل کشی ساختمانها دیده می شود. فیبر single mode ای که به آن OS1 گفته می شود معمولترین نوع فیبر single mode است و به طور کامل در استاندارد ITU-T G-652 توصیف شده است.

 

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.