مفاهیم شبکه: انواع شبکه های پسیو کامپیوتری

مفاهیم شبکه: انواع شبکه های پسیو کامپیوتری

شبکه های نظیر به نظیر peer to peer

این نوع برای شبکه ای با کمتر از تعداد 10 کامپیوتر پیشنهاد می شود بنابراین در آن نود خاصی برای نگهداری و اشتراک منابع وجود ندارد. نکته مهمی که در این نوع از شبکه حائز اهمیت است، این است که امکان دارد شما حتی تعداد 3 کامپیوتر را هم به صورت دامین پیاده سازی و اجرا نمایید. بلکه تمام مواردی که در انواع شبکه های پسیو passive به آن اشاره خواهد شد، بنا بر سیاست های سازمان و شرکت مربوطه است. نام دیگر این ساختار WorkGroup است.

p2p network

 

 

شبکه های مبتنی بر سرویس دهنده server based

در این مدل یک نود به عنوان سرویس دهنده یا سرور تمامی فایل های اشتراکی، بانک های اطلاعاتی و … را نگهداری کرده و هر کاربر می تواند توسط اتصال به آن، فایل ها را بر روی کامپیوتر خود منتقل کرده یا اینکه آنها را فقط بخواند. در حقیقت پردازش اطلاعات و ذخیره سازی در سمت سرویس دهنده یا سرور صورت می پذیرد. ساختار شبکه های پسیو بانکی در دهه 90 و 80 و حتی بعضی از شبکه ها در حال حاضر از این مدل پیروی می کنند.

شبکه های مبتنی بر سرویس دهنده/ سرویس گیرنده client/server

در این مدل یک نود شبکه یا کامپیوتر درخواست انجام  یک کار را به سرویس دهنده یا سرور ارائه نموده و سرویس دهنده پس از اجرای آن وظیفه محوله نتایج را به نود درخواست دهنده عودت می نماید. در این ساختار شبکه پسیو حجم اطلاعات تبادل شده در مقایسه با ساختار دوم کمتر بوده و از کاربرد بالاتری نیز برخوردار است. نام دیگر این ساختار شبکه Domain یا دامنه می باشد. استفاده از دایرکتوری سرویس هایی مانند Active Directory در این نوع ساختارها کاربرد دارد.

انواع شبکه از لحاظ مقیاس

PAN ( Personal Area Network )

شبکه پسیو شخصی یک شبکه کامپیوتری می باشد که برای ایجاد ارتباط میان وسایل جانبی که در پیرامون یک فرد هستند مانند تلفن ها، رایانه های جیبی، پرینتر و …. بکار گرفته می شود.

LAN ( Local Area Network )

شبکه پسیو محلی یا LAN شبکه ای کامپیوتری می باشد که محدوده جغرافیایی محدودی مثل یک خانه، یک دفتر کار یا تعدادی ساختمان را پوشش می دهد.

MAN ( Metropolitan Area Network )

شبکه پسیو کلان شهری یک شبکه کامپیوتری بزرگ می باشد که به طور معمول در سطح یک شهر گسترده می باشد. در این شبکه ها غالبا از زیرساخت شبکه بی سیم و یا اتصالات فیبر نوری، FTTX و میکروکابل و میکرو داکت جهت ارتباط محل های مختلف به یکدیگر استفاده می گردد. لازم به ذکر است که شرکت ایرسا نوین وارد کننده تجهیزات فیبر نوری FTTX و میکرو کابل و میکرو داکت بوده که در شهر هوشمند کاربرد فراوان دارد. جهت مطالعه مقالات شهر هوشمند به اینجا مراجعه کنید.

WAN ( Wide Area Network )

شبکه WAN یک شبکه گسترده کامپیوتری است که ناحیه جغرافیایی نسبتا وسیعی را پوشش می دهد که معمولا از یک کشور به کشوری دیگر یا از یک قاره به قاره ای دیگر است. این شبکه ها معمولاً از امکانات ارائه دهندگان خدمات عمومی مثل شرکت های مخابرات استفاده می نمایند.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.