مقدمه ای بر سیستم های حمل و نقل در شهرهای هوشمند

مقدمه ای بر سیستم های حمل و نقل در شهرهای هوشمند

امروزه مسایل و مشکلات حمل و نقل از قبیل آلودگیهای زیست محیطی ، کاهش منابع انرژی، افزایش خسارت های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات، مشکلات نظارت و مدیریت در حمل و نقل برونشهری، افزایش زمانهای تلف شده و روند رشد سریع تقاضای حمل و نقل به ویژه در ساعات اوج در کلان شهرهای دنیا به یک مشکل جدی تبدیل شده است.

 

chicago 1

 

 

افزایش تسهیلات حمل و نقل به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمان زیاد جهت اجرا، همواره با محدودیتهای گسترده ای روبرو است. بنابراین به منظور غلبه بر مشکلات فوق و با توجه به اینکه غلبه بر محدودیتهای مذکور با روشهای سنتی غیرممکن می باشد، با نیم نگاهی به پیشرفتهای حاصل در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک، از دهه 1980 این سیستمها به عنوان سیاست کلی کشورهای پیشرفته از قبیل آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر در حمل و نقل هوشمند اروپایی بخش حمل و نقل مطرح گردید.

ITS قاعده و نظمی است که دسته ای از راه حل های جدید و غیرمرسوم در گذشته را برای بهبود ایمنی و روانی جریان ترافیک و رفع نیازهای حمل و نقل با استفاده از فن آوریهای جدید در زمینه های پردازش اطلاعات، ارتباطات، کنترل و الکترونیک در سراسر جهان و در شهرهای هوشمند را در اختیار قرار می دهد.

سیستم حمل و نقل هوشمند در شهرهای هوشمند مجموعه ای از استراتژی ها را برای اطمینان از ایمنی و کاهش ترافیک با وجود افزایش حمل و نقل مسافران و سنگینی بار ترافیک ارائه می دهد.  سیستم های حمل و نقل هوشمند ایمنی حمل و نقل را بهبود بخشیده و باعث افزایش بهره وری از طریق استفاده از ارتباطات پیشرفته، سنسورها و تکنولوژی های پردازش اطلاعات شامل طیف گسترده ای از اطلاعات بی سیم و یا مبتنی بر ارتباطات سیمی می شود.

هنگامی که این فناوری به زیرساخت های سیستم حمل و نقل یکپارچه ادغام می شود و یا در داخل وسایل نقلیه تعبیه می شود، باعث رفع ترافیک، بهبود ایمنی و افزایش بهره وری می شود. بدین گونه هوشمندسازی ITS می گویند.

در مقالات بعدی بیشتر به این مفاهیم پرداخته می شود.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.