مولفه های شهر هوشمند

مولفه های شهر هوشمند

همانطور که بیان شد، “شهر هوشمند” به عنوان یک کلان سیستم در نظر گرفته شده که از اجزا و مولفه هایی به نام زیرسیستمها تشکیل میگردد. زیرمجموعه ها و زیرسیستم های شهری با داشتن اهدافی مستقل و مشخص، به انجام وظایف و کارکردهای تعریف شده در حوزه ی خود اقدام نموده و در راستای رسیدن به هدف نهایی کلان سیستم شهر هوشمند، در ارتباط و تعامل منظم و یکپارچه هستند.

1280 smart city pivot l

 

 این مولفه ها عبارتند از: مدیریت هوشمند شهری، انرژی هوشمند، ساختمان هوشمند، حمل و نقل هوشمند، زیرساخت هوشمند، تکنولوژی هوشمند، سلامت و مراقبتهای بهداشتی هوشمند، شهروند هوشمند.
در این شهرها که براساس زیرساخت های زندگی الکترونیک طراحی می شود، نیازهای افراد به روشی هوشمندانه و با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا تامین می شود. اگرچه زیرساخت های فیزیکی از مهم ترین و ضروری ترین نیازهای توسعه زندگی  شهرنشینی شهرهای هوشمند است، اما امروزه شهرها بیش از پیش به ابزارهای ارتباطی مبتنی بر فناوری های روز دنیا نیاز دارند.
هوشمندی شهری بیانگر ویژگیها و مشخصات زندگی آینده بشر و به عبارتی شهرهای آینده است. پس می توان گفت که بشر در آینده، زندگی در شهرهای هوشمند را تجربه خواهد کرد. از این رو شهرها برای سنجش عملکرد خود در جهت بهبود پایداری و کیفیت زندگی و همچنین مقایسه عملکرد خود با سایر شهرها نیاز به معیارها و شاخص هایی مناسب دارند. در این میان به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد و به دنبال آن مقایسه عملکرد شهرها با یکدیگر نیازمند یک خط کش معتبر و استاندارد بوده، تا بتوان پس از ارزیابی نتایج را با یکدیگر مقایسه نمود.
در این خصوص به تازگی یک استاندارد برجسته توسط سازمان بین المللی استانداردسازی به تازگی منتشر شده و اندازه گیری های کلیدی جهت ارزیابی ارایه خدمات شهری و کیفیت زندگی را مبنای خود قرار داده است. استفاده از آن به مدیران شهر، سیاسیون، محققان، بازرگانان برجسته، برنامه ریزان، طراحان و سایر متخصصان این امکان را می دهد تا روی موضوعات کلیدی
تمرکز نمایند و سیاستهایی را برای ساخت شهرهایی با قابلیت زندگی بهتر، مقاوم، پایدار، انعطاف پذیر با جاذبه های اقتصادی و رفاه بیشتر تمرکز نمایند.
یکی از این استاندارد ایزو 37120 استانداردی است در حوزه توسعه پایدار جوامع؛ که به تعریف و تدوین مجموعه ای از شاخص ها به منظور هدایت و ارزیابی عملکرد شهرها در حوزه کیفیت زندگی و خدمات شهری می پردازد. در این مطالعه، در ابتدا به معرفی استاندارد ایزو 37120 و ابعاد و شاخص های زیرمجموعه آن، و بررسی کاربرد استاندارد ایزو 37120 در مدیریت شهری و توسعه پایدار شهرها پرداخته شده است. سپس در ادامه مروری بر استاندارد BSI:PAS 181 پرداخته و رویکرد های این دو استاندارد با هم مقایسه می شود.
در طرح پیاده سازی عملیاتی Operational Implementation Plan (OIP) مجمع نوآوری اروپا در حوزه شهرها و مجامع هوشمند هشت حوزه اولویت دار و پیشنهاد شده به عنوان نکات استراتژیک شهر هوشمند ارائه شده است.
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.