نکاتی درباره کابل کشی شبکه

نکاتی درباره کابل کشی شبکه

کابل کشی شبکه های کامپیوتری یکی از مراحل پر اهمیت در پیاده سازی یک شبکه می باشد که می بایست با دقت، ظرافت خاص و پیروی از اصول کابل کشی ساخت یافته، انجام گردد. در هنگام سوکت زدن و تهیه کابل شبکه نوع رنگ بندی کابل شبکه و چینش رشته های کابل بسیار مهم است.

دو نوع رنگ بندی در ساختار کابل های شبکه مطرح است که دارای استاندارد TIA/EIA می باشند نوع A و نوع B

در صورتی که شما در دو سر کابل از استاندارد رنگ بندی A و یا از استاندارد B استفاده کنید، به کابل تولیدی اصطلاحا مستقیم یاStraight  می گویند و اگر که یک طرف کابل را استاندارد A و طرف دیگر را استاندارد B بگذارید، به کابل تولیدی اصطلاحا Cross یا ضربدری می گویند .

کاربرد های استفاده از کابل های Cross و Straight

وقتی که بخواهیم دو دستگاه همنظیر را به یکدیگر وصل کنیم از کابل Cross بهره می بریم. مثل متصل نمودن دو کامپیوتر یا دو روتر به همدیگر ، که در این مورد از کابل Cross برای اتصال استفاده می گردد. البته استثناء هایی هم در این موارد موجود است، مانند اتصال کامپیوتر به روتر که در این موارد نیز از کابل Cross بهره می بریم .

در مورد اتصال کامپیوتر به سوییچ یا هاب و در مواردی که بخواهیم اتصال کامپیوتر به مودم و غیره را انجام دهیم از کابل Straight استفاده می کنیم. قابل توجه است که علت استفاده از این دو نوع کابل به دلیل تفاوت ساختار پین دستگاه ها در ارسال و دریافت است که اکثرا دستگاه های امروزی قادر به تبدیل سیگنال های دریافتی و ارسالی هستند و با هر نوع کابل کار می کنند. آنها بطور اتوماتیک نوع اتصال را تشخیص می دهند و خود را با آن تطبیق می دهند.

ابزار هایی که برای ایجاد کابل های UTP استفاده می شوند عبارتند از:

•    آچار کانکتور
•    سیم چین
•    سوکت
•    کابل
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.