وضعیت حال حاضر اینترنت و اینترانت ملی

وضعیت حال حاضر اینترنت و اینترانت ملی

اگرچه در کشور ما ارائه خدمات اینترنتی نسبت به کشورهای پیشرفته دیرتر آغاز شده است، ولی با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت در کشور و افزایش کاربران آن، شاهد رشد روز افزون و چشمگیر ارائه خدمات تحت اینترنت می باشیم.

دیتاسنترهای ملی

در طی سال های گذشته درصد کثیری از سایت ها، پورتال ها و کاربردهای اینترنتی کشور در خارج از کشور و عمدتاً در کانادا و آمریکا میزبانی شده اند. دلیل عمده این مساله عدم وجود پهنای باند مناسب اینترنت داخل کشور و هم چنین عدم وجود Data Center‌هایی که بتوانند خدمات امن و  اتکاپذیری را ارائه نمایند می باشد. ولی در حال حاضر با توجه با طرح توسعه شبکه IP کشور و ارتباط این شبکه با Backbone اینترنت و واگذاری خطوط پر سرعت در برنامه چهارم توسعه، و طرح اینترانت ملی، به نظر می رسد که زمینه ایجاد این مراکز در داخل کشور درحال مهیا شدن می باشد.

همچنین با گسترش روزافزون سرویس های تحت شبکه مانند تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، دولت الکترونیکی و غیره نیاز به ارائه سرویس های مورد نظر با قابلیت دسترسی و اطمینان بالا و همچنین نگهداری اطلاعات مهم در مراکزی امن، زمینه برای ایجاد Data Center‌های مجهز،  بیش از پیش فراهم گشته است.

هدف از انجام این گزارش، مشخص کردن مشخصات ساختمانی شامل انتخاب مکان مناسب و همچنین معرفی و تعیین مشخصات هر یک از قسمت های اصلی Data Center‌ مطابق با استاندارد TIA-942‌ می باشد که در ادامه به معرفی و بررسی آنها پرداخته شده است.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.