پروژه دانشگاه امیرکبیر گرمسار

پروژه دانشگاه امیرکبیر گرمسار

استفاده از تجهیزات اشنایدرالکتریک درشبکه داخلی، اینترنت و دوربین های شبکه دانشگاه امیرکبیر گرمسار به شرح ذیل قابل رویت شما عزیزان می باشد.

garmsar amirkabir university 001

 

در اواخر سال94 کابلهای فیبرنوری از مخابرات گرمسار به دانشگاه امیرکبیر گرمسار منتقل شد و پروژه شبکه داخلی دانشگاه استارت خورد، سربندی کابل فیبرنوری مخابرات و انتقال اطلاعات به کابلهای Cat6 و در نهایت جانمایی نود ها برای استفاده کاربران از شبکه در مدت کوتاهی به پایان رسید و کل دانشگاه به سیستم اینترنت و شبکه داخلی مجهز شد.

در ادامه تصاویری از این شبکه سازی را مشاهده می کنید.

در این پروژه از ترانکینگ های اشنایدرالکتریک نیز در کابل کشی بهره برده شد و کار کابل کشی ساختار یافته به صورت End to End با تجهیزات اشنایدر الکتریک پیاده سازی شد.

همچنین در تابستان95 پروژه دوربین های تحت شبکه استارت خورد که از کابلهای مسی اشنایدراکتریک اکتاسی استفاده شد .این پروژه در شهریور95 پایان یافت که در ادامه عکسهایی از این پروژه را مشاهده خواهید کرد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.