پروژه شهرداری همدان توسط نماینده ایرسانوین اجرا شد

پروژه شهرداری همدان توسط نماینده ایرسانوین اجرا شد

پروژه اتصال شبکه شهرداری همدان به زیرساخت شبکه مخابرات بر بستر فیبر نوری توسط نماینده ایرسانوین در همدان تامین تجهیزات و اجرا و نصب گردید.

جهت دیدن تصاویر و گزارش پروژه به این لینک مراجعه نمایید.

hamdoon

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.