کارکرد شهر هوشمند در دنیای امروز

کارکرد شهر هوشمند در دنیای امروز

شهر هوشمند همانند یک شهر الکترونیکی قادر به ارائه خدمات بدون وقفه به کاربران و شهروندان است اما بر خلاف شهر الکترونیکی که شهروند تنها نقش سرویس گیرنده را ایفا می کند در شهر هوشمند کاربران و شهروندان خود به عنوان یک منبع و سرمایه در شهر نقش ایفا می کنند.

multi highway2

 

شهر هوشمند بر خلاف شهر الکترونیکی به تنهایی موظف به تامین نیازهای شهروندان نیست بلکه در یک چرخه متقابل شهروندان به عنوان سرمایه های انسانی و اطلاعاتی شهر تشویق به ارائه خدماتی به شهر می شوند که نتیجه آن تعامل شهر در توسعه شهری است و از سوی دیگر باید توجه داشت که بدلیل گستردگی و تراکم بالای شهرهای امروزی این شهرها دیگر با روشهای سنتی مدیریت شهری قابل کنترل و مدیریت نیستند.

ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مبتنی بر شبکه های کامپیوتری فیبر نوری با راهکارهای FTTX و FTTH و از جمله آن سنسورهای اطلاعاتی در کنار بهره گیری از منابع انسانی، شبکه ای گسترده از اطلاعات را فراهم می آورد که این اطلاعات در صورت تجزیه و تحلیل هوشمندانه می تواند مدیریت شهری را تسهیل نمایند. بطور مثال در سرتاسر جهان افزایش خودروهای شخصی منجر به پدیده رایج ترافیک شهری شده است که با طرحهای سنتی از جمله زوج و فرد کردن عبور و مرور در دراز مدت قادر به حل این مشکل نیستیم.

برای حل این موضوع شرکت نوکیا با همکاری دولتهای عضو اتحادیه اروپا طرح پیش بینی جریان ترافیک را راه اندازی نمود که شهروندان با بهره گیری از تلفن همراه خود می توانستند شدت جریان ترافیک را در نقاط مختلف و با بهره گیری از سامانه  GPSبه مدیران شهری اطلاع دهند که این اطلاعات پس از تجزیه و تحلیل در عرض چند ثانیه موجب پیش بینی مسیرهای منتهی به ترافیک و جلوگیری از وقوع آن می شود.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.