کانکتورهای رده ۷ یا CAT7

کانکتورهای رده ۷ یا CAT7

RJ-45 تنها برای فرکانسهای 3 kHz تلفن طراحی شده است و به نظر می رسد که حداکثر بتواند نیاز گروه 6 یعنی رنج فرکانسی 250 MHz را تامین کند. اما رنج فرکانسی گروه 7، 600 MHz است.

GG45

ISO کانکتوری را تائید کرده است که توسط Nexans طراحی شده و عملکردی مشابه CAT7 دارد و البته با کانکتورهایRJ-45 نیز سازگار است. این کانکتور 8 پین در روی سوکت دارد مثل RJ-45 و 4 پین اضافی دارد که به صورت دو جفت در گوشه های آن قرار دارد. وقتی سیستم از نوع Cat6 یا پایینتر باشد تنها از 8 پین رویی استفاده می شود. وقتی سوکت تشخیص دهد که عملکرد CAT7 مورد نیاز است ( با تشخیص یک lug در کنار یک دوشاخه Cat7)، اتصال چهار پین وسط باز شده و از چهار پینی که در گوشه قرار دارند استفاده می شود.

نکته قابل توجه درباره این نوع کانکتور که به نام GG45 شناخته می شود آن است که هیچ یک از تولید کنندگان دستگاه های اکتیو شبکه این نوع از کانکتور را و همچنین انواع TERA و یا ARJ45 که برای رده 7 یا CAT7 طراحی شده اند را پشتیبانی نمی کنند. بنابراین فعلا برای سرعت انتقال داده 10Gbps از تنها CAT6A استفاده باید کرد.

همچنین نکته مهم دیگری که قابل توجه است آن است که انواع ذکر شده از رده 7 را TIA/EIA تایید نمی کند.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.