مستندات پروژه ها

اجرا و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه اتصال شبکه فیبر نوری زیرساخت مخابرات استان همدان به شهرداری همدان توسط شرکت ایرسانوین با موفقیت انجام شد.  طی این پروژه...

بیستر بخوانید

استفاده از تجهیزات اشنایدرالکتریک درشبکه داخلی، اینترنت و دوربین های شبکه دانشگاه امیرکبیر گرمسار به شرح ذیل قابل رویت شما عزیزان می باشد.   در اواخر سال94 کابلهای فیبرنوری از مخابرات گرمسار...

بیستر بخوانید