ITS یا حمل و نقل هوشمند در شهر های هوشمند و جایگاه عمومی آن در جامعه

ITS یا حمل و نقل هوشمند در شهر های هوشمند و جایگاه عمومی آن در جامعه

خدمات مبتنی بر موقعیت مکانی ، اطلاعات صحیح و پویا پیرامون موقعیت مکانی خودرو در حال حرکت و شبکه راههایی که این خودرو برای رسیدن به مقصد از آنها می بایست عبور کند را نشان می دهد.

ITS یا حمل نقل هوشمند بستری است نوین و از جمله راهکارهایی است که در شهر های هوشمند از تحولات و پیشرفت های شگرف در عرصه مخابرات و تکنولوژی اطلاعات به خصوص در فن آوری ارتباطات بی سیم، برای ارائه تعداد بسیار زیادی از خدمات نوین، کمال بهره برداری را نموده است. قابلیت برقراری ارتباطات بی سیم نقش بسیار مهمی در کاربرد چند مدلی در حمل و نقل ایفا می نماید، زیرا انتخاب صحیح مسیر و شیوه مسافرت بر اطلاعات دقیق و صحیح مربوط به مسافر متکی است.

حمل نقل هوشمند در شهر های هوشمند

 

این اطلاعات شامل اطلاعات پیش از سفر و نیز اطلاعات بلادرنگ و به هنگام پیرامون زمانهای رسیدن و ترک نقاط مختلف توسط مسافر می باشد. ارائه چنین سرویس هایی بستگی به وجود روش هاس قابل اتکای ارتباطاتی دارد که نه تنها قابلیت برقراری ارتباط کلامی را فراهم می کنند بلکه تبادل داده های اطلاعاتی را هم ممکن می سازند. از این گونه سرویس ها بر پایه ارتباطات فیبر نوری و FTTH و FTTX است و نیازمند وجود یک مکانیسم مشترک و قابل استفاده مجدد است که اجازه می دهد که سیستم ها در شبکه های رایانه ای داده های مربوط به اشکال مختلف سیستم های حمل و نقل اطلاعات سفر را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

 سیستم مخابراتی بر بستر فیبر FTTH و شبکه خودکار موقعیت یاب خودرو

سیستم های اطلاعاتی مسافران را اغلب می توان با استفاده از پیاده سازی سیستم های خودکار تعیین مکان خودرو بر روی ناوگان حمل و نقل مفید تر ساخت. این سیستم امکان کنترل و تحت نظر قرار دادن مستمر خودروها را فراهم می کند و در عین حال هماهنگی برنامه زمانبندی ، تخصیص مناسب فضای خودروها و نیز کاربری خودروها را کاراتر می سازد. این سیستم مستلزم نصب دستگاه های ارتباطی و موقعیت یاب، یک رایانه پردازشگر و یک سیستم مدیریت ناوگان حمل و نقل که در مرکز اعزام و یا مرکز کنترل مستقر است و بر پایه بستر فیبر نوری می باشد. نوعا تجهیزاتی که می بایست در هر خودرو نصب شده باشد عبارتند از یک تلفن همراه GSM که در قالب یک جعبه به همراه یک رایانه کوچک یکپارچه گشته است و یک گیرنده موقعیت مکانی نوعی GPS رایانه کوچک داده های اطلاعاتی را که از طریق ارتباطی که بین تلفن  GSMو سیستم رایانه ای مرکز کنترل برقرار می شود، ارسال می نماید و موقعیت خودرو را گزارش می دهد همچنین وضعیت تمام حسگرهای خودرو را در قالب پیام ارسالی به اطلاع سیستم مرکزی شبکه کامپیوتری اعزام و یا کنترل خودرو می فرستد و در مقابل مرکز اعزام ناوگان حمل و نقل نیز می تواند وضعیت تمام خودروها را از طریق یک نقشه دیجیتال زیر نظر بگیرد و در صورت لزوم چگونگی اعزام خودروها را تعدیل و تصحیح نماید.

اطلاعات لحظه ای زمان رسیدن خودروها

استفاده کنندگانی که به یک ایستگاه وسایل نقلیه عمومی پا می گذارند می توانند از اطلاعات لحظه ای مربوط به زمان رسیدن خودروها که در باجه ها و یا سرپناه های ایستگاه اتوبوس به نمایش در می آیند، اطلاع یایند. به عنوان مثال در بروکسل شرکت اتوبوس رانی، STIB سیستمی را راه اندازی نموده است که طی آن در تمامی ایستگاه های اصلی اتوبوس زمان مورد انتظار برای رسیدن دو اتوبوس بعدی برای هر یک از خطوط اتوبوس رانی نمایش داده می شود. لازم به ذکر است که از ملزومات یک چنین شبکه ای بستر های مخابراتی فیبر نوری می باشد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.