FTTH Tag

در تاریخ 7/5/96 سمینار فیبرنوری FTTH و دیتاسنتر از مسولانIT استان خراسان با همکاری نماینده محترم مشهد(گروه بازرگانی بامشکی-رضایی) و شرکت ایرسانوین برگزار شد. شما می توانید طی تصاویر زیر گزارشی...

بیستر بخوانید