پروژه مسکونی بارمان

پروژه مسکونی بارمان

پروژه بارمان واقع درشهر ری، میدان معلم از مجموعه پروژه های FTTH اجرا شده توسط تیم اجرایی شرکت ایرسا نوین می باشد.

این پروژه مسکونی، اداری وتجاری شامل چهار بلوک 306 واحدی بوده که در حال حاضر آماده بهره برداری است .

 

 

 

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.