فیبر نوری

باید توجه داشت که فیبرهای نوری از تکنولوژی کاملا متفاوتی نسبت به کابلهای مسی استفاده می کنند، زیرا در کابلهای مسی از سیگنالهای الکترومغناطیسی یا Electromagnetic استفاده می شود در...

بیستر بخوانید